Rośliny korzystają z siarki przez cały okres wegetacji. Roślina najintensywniej akumuluje siarkę na początku kwitnienia i dlatego do tego czasu musi być zaopatrzona w składnik. Wówczas będzie mogła efektywnie wykorzystać azot. Brak 1 kg siarki uniemożliwia wykorzystanie 10 kg azotu.

Siarka jest istotnym składnikiem białek i uczestniczy w wielu procesach syntezy. Jakiekolwiek zaburzenia w dostępności tego pierwiastka odbijają się na reakcjach fotosyntezy oraz syntezy aminokwasów siarkowych. Siarka odpowiada m.in. za gospodarkę azotową roślin i dlatego niedobór tego składnika lub spóźniona aplikacja to słabsze pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie jego obiegu w roślinie.

Siarka poprawia wchłanianie azotu i u zbóż prowadzi do zwiększenia obsady kłosów. W efekcie nawożenie siarką przekłada się na wzrost plonu ziarna i zawartości białka w ziarnie. Podstawowe nawożenie pszenicy siarką wykonuje się wraz z pierwszą dawką nawożenia azotowego, a potrzeby pokarmowe pszenicy to 4,5 kg S/t ziarna plus odpowiednia masa słomy.

Także rzepak wymaga nawożenia siarką. Zapotrzebowanie pokarmowe rzepaku na siarkę kształtuje się w ilości 50-70 kg S/ha. Rzepak nawozi się wcześnie, doglebowo przed wiosennym ruszeniem wegetacji. Najczęściej przy okazji nawożenia innymi składnikami pokarmowymi: magnezem i potasem. Rośliny pobierają magnez równocześnie z siarką (stosując nawozy magnezowe koniecznie jest nawożenie siarką), z kolei potas (obok siarki) warunkuje odpowiedzenie pobranie i wykorzystanie azotu z gleby.

Dawka siarki powinna kształtować się w zależności od gleb (zasobne w próchnicę dostarczają większe ilości siarki) w zakresie od 1/3-1/4 dawki azotu, np. dla 180 kg N/ha dawka siarki to 45-60 kg S/ha. Spośród nawozów bogate w siarkę są: siarczan amonu, saletro-siarczany amonu. Nawożąc nimi można pokryć całość lub część zapotrzebowania roślin na siarkę.

Przed wiosenny ruszeniem wegetacji stosuje się także np. kizeryt, sól gorzką. W trakcie wegetacji do fazy kwitnienia rośliny dokarmia się siarką dolistnie np. siedmiowodnym siarczanem magnezu.

Podobał się artykuł? Podziel się!