Wybór terminu wapnowania i typu nawozu wapniowego są ze sobą ściśle związane. Trzeba wiedzieć, że termin wapnowania, odniesiony do technicznego zabiegu stosowania nawozu wapniowego, rozważa się zarówno w ujęciu:

  • agrotechnicznym - termin zabiegu (miejsce) w sekwencji uprawianych roślin, czyli w zmianowaniu;
  • kalendarzowym - fizyczny termin wykonania zabiegu w danym sezonie wegetacyjnym.

 

AGROTECHNICZNY TERMIN WAPNOWANIA

Zależy on od celów i warunków realizacji. Na tej podstawie wyróżnia się trzy terminy: optymalny, krytyczny i interwencyjny (rys.). Optymalny agrotechnicznie termin wapnowania wyznacza częstotliwość uprawy w zmianowaniu roślin o małej tolerancji na zakwaszenie. Do tej grupy roślin uprawnych należą między innymi rzepak, burak cukrowy, lucerna, a także jęczmień jary, bobik i fasola. Zabieg planuje się przed siewem przedplonu rośliny wrażliwej na zakwaszenie gleby, a więc zwykle pod zboża. Termin krytyczny wyznacza rozpoczęcie nowego cyklu z uprawą rośliny wrażliwej na odczyn. Zabieg najlepiej wykonać natychmiast po zbiorze przedplonu rośliny wrażliwej. W praktyce najczęściej jest to po zbożach. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że w prawidłowo prowadzonej agrotechnice tej grupy roślin termin krytyczny koliduje zwykle z szeregiem innych zadań nawozowych realizowanych aktualnie w gospodarstwie, przykładowo stosowaniem obornika, gnojowicy czy wysiewem nawozów fosforowych i/ lub wieloskładnikowych. Wapnowanie w terminie interwencyjnym ma na celu ratowanie plonu. Zatem powinno być traktowane jako ostateczność. Zabieg ten wymaga:

  • oszacowania skutków ekonomicznych utraty plonu na skutek zakwaszenia - czy zabieg jest opłacalny;
  • wyboru odpowiedniego nawozu wapniowego;
  • ustalenia terminu zabiegu (faza rozwoju rośliny, warunki pogodowe, zabiegi agrotechniczne itp.).