Prelegentów zagranicznych reprezentował Silvere Fredaigue z Timac Agro France, który przedstawił Physiostart - mikrogranulowany nawóz startowy przeznaczony do ultrazlokalizowanego siewu, zawierający ekstrakty z alg morskich. Polską naukę reprezentowali prof. Zygmunt M. Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - poinformował Maciej Sroczyński z Timac Agro.

Otwierająca konferencję prelekcja prof. Grzebisza, poświęcona była racjonalnemu gospodarowaniu kluczowymi w odżywianiu kukurydzy składnikami, jak: P, Zn, Mg, S oraz wodą. Profesor wskazywał na ogromne, choć zbyt słabo wykorzystywane możliwości, jakie drzemią w potencjale jej plonowania i jakość osiąganych plonów. Prezentacja profesora rzuciła nowe światło na często pomijane w uprawie kukurydzy ziarnowej problemy, a startujące już na polu.

Prof. Kowalski mówił na temat jakości kiszonki z kukurydzy, jako kluczowej paszy w żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego. Prezentacja skupiała się na rosnących kosztach produkcji pasz wynikających z błędów, jak np.: brak porządku w silosie, niski plon skrobi czy zbyt dużą zawartość suchej masy, które to błędy limitują produkcyjność kukurydzy. Prof. Kowalski podkreślał, że to nie dodatki paszowe, a wysokiej jakości kiszonka decyduje o wykorzystaniu potencjału dzisiejszego bydła mlecznego.

Trzecim, obok kukurydzy kiszonkarskiej i ziarnowej, wymiarem przedstawianym na konferencji był biogaz. Firma Timac Agro Polska przedstawiła - ENERGIS, autorski projekt dedykowany produkcji biomasy z kukurydzy przeznaczonej na biogaz w oparciu o sprawdzone rozwiązania oferowane przez firmę.

Podobał się artykuł? Podziel się!