Powyższe wyniki ekonomiczne uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją objęcia konsolidacją wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy S.A. od dnia nabycia tj. 18 stycznia 2013. W wyniku tej transakcji został rozpoznany jednorazowy zysk z tytułu nabycia w wysokości 446 mln zł, który wpłynął na zwiększenie wyników finansowych raportowanego okresu.


- Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych można zaobserwować znaczący wzrost o ponad 35 proc. r/r przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w Segmencie Nawozowym, głównie wskutek uwzględnienia przychodów Puław. Efekt skali działalności, wsparty utrzymującą się stabilną sytuacją cenową zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwolił zrealizować wyższą marże EBITDA na poziomie 17 proc. w stosunku do 14 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego - powiedział komentując wyniki Segmentu Nawozowego wiceprezes Andrzej Skolmowski odpowiedzialny za finanse i IT.

Segment Chemia obejmujący dawny segment OXO, mocznik techniczny oraz melaminę zrealizował przychody wyższe o blisko 81 proc. r/r głównie wskutek korzystnej sytuacji cenowej w obszarze melaminy (niska podaż produktu na rynku głównie w I kwartale przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko 32 proc.).
W Segmencie Tworzyw i Pigmentów firma miała do czynienia z kontynuacją trendu I kwartału 2013 roku.

Zgodnie z realizowaną strategią Grupy Azoty w minionym półroczu Grupa odniosła kilka istotnych dokonań w obszarze zabezpieczenia źródeł dostaw surowców i poszerzenia palety produktów.

- W czerwcu 2013 roku parafowaliśmy ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 procent akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., producenta siarki - jednego z podstawowych surowców wykorzystywanych przez Grupę Azoty. Z kolei Grupa Azoty Police, wspólnie z senegalskim partnerem prowadzi zaawansowane prace nad zabezpieczeniem dostaw fosforytów do produkcji nawozów wieloskładnikowych a Puławy zaś złożyły ofertę nabycia Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna" - cenionego producenta środków ochrony roślin. Te, i inne prowadzone jeszcze w ramach Grupy projekty przybliżają nas do większej niezależności w zakresie bezpieczeństwa surowcowego dając nam jednocześnie szanse na budowanie nowych kompetencji, w nowych obszarach działalności - wyjaśnia Krzysztof Jałosiński, wiceprezes odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty oraz zarządzanie policką spółką.

Minione półrocze było również bardzo aktywne w zakresie prowadzonych prac inwestycyjnych.

- W raportowanym okresie sfinalizowaliśmy kilka kluczowych zadań inwestycyjnych jak instalacja odsiarczania spalin czy nowe nawozy płynne z siarką w puławskiej spółce. W ramach Grupy realizujemy też poważne zadania inwestycyjne związane energetyką oraz dalszym zwiększanie w efektywności instalacji - powiedział Marian Rybak, Wiceprezes odpowiedziany za inwestycje i prezes zarządu Puław.

Podobał się artykuł? Podziel się!