Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przeanalizowało ceny nawozów mineralnych w marcu tego roku. Zestawienie zostało wykonane na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W wielu województwach do analizy przyjęto zamiast superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc., superfosfat pylisty 40 proc. lub superfosfat wzbogacony 40 proc. Wynika to z faktu, że produkcja superfosfatu potrójnego 46 proc. w Zakładach Fosforowych w Gdańsku została zaprzestana pod koniec 2009 r. i w obrocie nie ma już od dawna superfosfatu potrójnego, chyba że pochodzi z zapasów.
W województwie dolnośląskim, stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był wystarczający. W zaopatrzeniu w pozostałe nawozy występowały okresowe braki wynikające z większego popytu.

W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany był bardzo słaby (przyczyną jest znikome zainteresowanie ze strony rolników), a zaopatrzenie w superfosfat potrójny granulowany 46 proc., siarczan potasu oraz amofoskę oceniono jako słaby. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry.

Na Lubelszczyźnie była wystarczająca ilość nawozów, z koli w województwie lubuskim wystąpił brak nawozów fosforowych. Odnotowano również niewystarczające zaopatrzenie w siarczan potasu, polifosakę 8:24:24 oraz amofoskę. Pozostałe nawozy występowały w stopniu wystarczającym. Na terenie woj. łódzkiego wystarczające było jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe. Superfosfat pojedynczy granulowany był do nabycia w 30 proc. punktów sprzedaży , superfosfat potrójny granulowany w 80 proc., sól potasowa - w 65 proc. Siarczanu potasu brakowało w 75 proc. punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w polifoski było słabe. Polifoska 8:24:24dostępna była u około 30 proc. dystrybutorów, polifoska 6:20:30 u 25 proc, a polifoska 4:12:32 45 proc. dystrybutorów. Zaopatrzenie w amofoskę było dobre, nawóz ten występował w 90 proc. punktów sprzedaży.

W województwie małopolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, a także polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobry, stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany , sól potasową oraz polifoskę 4:12:32 jako wystarczający, a zaopatrzenie w siarczan potasu i amofoskę jako słabe.

Na Mazowszu stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i wieloskładnikowe był wystarczający i w miarę potrzeb uzupełniany na bieżąco. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, a także superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. W wielu punktach sprzedaży odnotowano brak zainteresowania siarczanem potasu ze względu na jego wysoką cenę, a co za tym idzie brak siarczanu potasu w ofercie.

W województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był wystarczający. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, natomiast nawozy fosforowe oraz amofoska i polifoska 4:12:32 sprowadzane są na zamówienie. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest wystarczający. W wielu przypadkach na terenie woj. opolskiego ceny były negocjowane bezpośrednio z odbiorcą ( w zależności od ilości. Na Podkarpaciu również nie handlowano superfosfatem potrójnym granulowanym 46 proc.