To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego beneficjentem będzie nie tylko branża chemiczna, ale również dostawcy nowych technologii i usług między innymi z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, inżynierii czy biotechnologii.

- Nasza długoletnia współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i podmiotami technologicznymi pozwoliła nam doskonale zidentyfikować potrzeby tych środowisk. Teraz, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, uruchamiamy Idea4Azoty - program, który, jestem przekonany, pozwoli usprawnić przepływ informacji i skutecznie skrócić czas na dochodzenie do innowacyjnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym. Mam nadzieję, że efektem tego nowego otwarcia w chemii będą nowoczesne rozwiązania technologiczne, produktowe i usługowe dedykowane nie tylko branży, w której działa Grupa Azoty, ale także pokrewnym gałęziom gospodarki - powiedział dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, inaugurując program.

Program adresowany jest do środowisk akademickich, badawczych i innowatorów, działających samodzielnie lub w konsorcjum. W zależności od stadium zaawansowania projektu, przewiduje dofinansowanie do maksymalnej kwoty 20 mln zł za projekt, mentoring, wsparcie infrastrukturalne, doradztwo prawne i możliwość wdrożenia tych najbardziej unikalnych i innowacyjnych rozwiązań, dopasowanych do obszarów, którymi zajmuje się Grupa Azoty.

Miejscem prowadzenia specjalistycznych badań nad nowymi produktami z branży chemicznej będzie powstające w Tarnowie, Centrum Badań i Rozwoju. Wyposażone w nowoczesne laboratoria Centrum, stanowić będzie główne zaplecze infrastrukturalne i doradcze dla uczestników programu.

Do programu aplikować można za pośrednictwem strony www.idea4azoty.pl Nabór do projektu, na który składa się dwuetaopwy proces oceny potencjału zgłaszanych rozwiązań, ma charakter ciągły.

Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem. W ramach działalności nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. będziemy przede wszystkim koncentrować się na takich obszarach tematycznych jak zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz technologie, a także wyroby proekologiczne. Zgodnie założeniami zawartymi w zaktualizowanej Strategii Rozwoju, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) do 2020 r. osiągną 1 proc. przychodów Grupy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!