Zapewnienie żywności dla ludzi jest jednym z najważniejszych wyzwań w XXI wieku. Zmiany klimatu mają wpływ na rolnictwo np. poprzez wzrost temperatur i zmiany poziomu oraz rozkładu opadów, które wzrastaja w północnej Europie oraz maleją w niektórych rejonach południowej i wschodniej Europy. W ciągu następnych 20 lat będziemy potrzebowali 50% więcej energii oraz 30% więcej wody dla zwiększenia globalnej produkcji żywności. W ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się tendencję spadku plonów zbóż oraz zwiekszone zróżnicowanie ich poziomu w poszczególnych latach. Niektóre źródła podają, że plony ukurydzy spadną w niedalekiej przyszłości o 10%, ryżu o 23% a pszenicy o 13%.

Dzięki nieustannym inwestycjom w badania i rozwój wspartymi naszą innowacyjną technologią Geapower, Valagro jest przygotowane aby sprostać tym wyzwaniom.

Poznaj MEGAFOL: biostymulator o funkcji antystres.

Dzięki technologii Geapower, Valagro przygotowało Megafol, biostymulator zdolny do zwiekszania tolerancji roślin na stresy abiotyczne, takie jak przymrozki, podtopienie, suszę, upały oraz grad.

Megafol jest doskonałym preparatem dla wspomagania rozwoju wegetatywnego gdy wystąpia niekorzystne warunki środowiskowe. Jednocześnie stymuluje on wzrost roślin oraz poprawia skuteczność zabiegów dolistnych działając jako czynnik transportujący.

Funkcja przeciwstresowa Megafolu istnieje dzięki synergii pomiędzy betainami, aminokwasami, witaminami I hormonami roslinnymi zawartymi w produkcie. Ich żródłem są ekstrakty roślinne pozyskane dzięki wyjątkowemu procesowi GEA931.

  • Hormony wzrostu regulują aktywnść aparatów szparkowych wspomagając roślinę w przezwyciężaniu niekorzystnych warunków wzrostu.
  • Betainy sa naturalnymi osmolitami, które aktywnie chronią roślinę przed stresami abiotycznymi (susza, zasolenie, zalanie, niskie i wysokie temperatury, uszkodzenia mechaniczne). Dzięki betainom poprawiana jest retencja wody w komórkach co zapobiega ich odwodnieniu.
  • Wybrane aminokwasy (arginina, alanina, izoleucyna, tyrozyna i walina) zapewniają optymalne wsparcie dla najważniejszych funkcji metabolicznych. Jednocześnie wspomagają natychmiastowe odtworzenie wzrostu roślin.
  • Witaminy są związkami organicznymi, które regulują metabolizm komórek i tkanek oraz są integralną częścią aktywności enzymów.