Prawidłowy wzrost, rozwój i plonowanie roślin zależą od harmonijnego przebiegu procesów biochemicznych, jakie w nich zachodzą.

Czynnikami limitującymi przebieg tych procesów i jednocześnie wpływającymi negatywnie na wielkość i jakość plonu mogą być niedobory składników pokarmowych, w tym mikroelementów.

Mikroelementy (żelazo, mangan, cynk, miedź, chlor, bor, molibden), mimo że występują w roślinach w bardzo niewielkich ilościach (0,1-100 mg/ kg suchej masy), pełnią niezmiernie ważne funkcje.

Wynika to z ich niezbędności w procesach aktywacji enzymów koniecznych do przebiegu większości reakcji biochemicznych zachodzących w roślinach. Bez odpowiedniego poziomu mikroelementów w roślinach następuje zahamowanie lub ograniczenie tempa tych procesów. W ostatnich latach do fizjologii roślin wprowadzono również pojęcie pierwiastków "korzystnych" dla roślin. Wśród nich znalazły się tytan, krzem, nikiel i kobalt.

Zboża są szczególnie wrażliwe na niedostatek trzech pierwiastków: miedzi, cynku i manganu. Miedź wpływa na przebieg procesów oddychania i fotosyntezy, bierze udział w przemianach żelaza i azotu, biosyntezie białek i chlorofilu. Zwiększa odporność na choroby, a także niską temperaturę. Pierwiastek ten jest mało ruchliwy, dlatego jego brakiem dotknięte są przede wszystkim młode liście, na których występują zmiany zabarwienia. Ich końcówki stają się białe lub szare, więdną i skręcają się.

Cynk jest niezbędnym składnikiem polimerazy RNA, enzymu katalizującego powstawanie kwasu rybonukleinowego. Jego niedobór lub dostatek wpływa pośrednio na poziom kwasu indolilooctowego (IAA) będącego hormonem wzrostu w roślinach.

Właśnie ten objaw - spowolnienie wzrostu, świadczy o niedoborze cynku. Cynk odgrywa też ważną rolę w dostarczaniu energii do wielu procesów metabolicznych.

Największe zapotrzebowanie na mangan zboża wykazują w początkowych fazach wzrostu i rozwoju.

Główną jego rolą jest aktywowanie enzymów i udział w procesie fotosyntezy oraz funkcja regulatora stężenia hormonów. Wpływa on także na pobieranie przez nie fosforu i żelaza z gleby. Symptomem niedoboru manganu jest chloroza międzyżyłkowa (tzw. szara plamistość) i plamy nekrotyczne, które zlewają się ze sobą.