Przychody skonsolidowane wyniosły 3 948 mln zł (jednostkowe 3 662 mln zł), skonsolidowany wynik EBITDA 779 mln zł (jednostkowy 745 mln zł), a skonsolidowany zysk netto 600 mln zł (jednostkowy 596 mln zł). Wyniki te udało się uzyskać pomimo wzrostu kosztów produkcji. To zarazem dziesiąty z rzędu rok, w którym PUŁAWY mają dodatni wynik EBITDA i zysk netto.
Na poprawę wyników wpłynął wzrost cen niemal wszystkich podstawowych produktów jednostki dominującej (Zakładów Azotowych PUŁAWY SA) oraz wzrost ilości sprzedaży - przede wszystkim mocznika (o 98 proc. w Segmencie Agro i o 58 proc. w Segmencie Chemia) dzięki zakończonej w 2011 roku modernizacji ciągu: Tlenownia-Amoniak-Mocznik. Wśród pozytywnych czynników należy wymienić również rozszerzenie oferty handlowej dzięki przyłączeniu do Grupy Kapitałowej GZNF „Fosfory" oraz „Azotów-Adipol" S.A.

- Patrząc na nasze wyniki należy mieć w pamięci dwukrotną podwyżkę cen gazu, którego udział w naszych kosztach wzrósł r/r z 51 do 57 proc. Cena tego surowca wzrosła latem 2011 r. o ok. 11%, a wiosną 2012 r. o ok. 16 proc. - podkreśla prezes PUŁAW, Paweł Jarczewski. - W tej sytuacji niezwykle istotna jest efektywność naszych instalacji amoniaku - nasz średni wskaźnik zużycia gazu na tonę amoniaku to 845 m3 podczas, gdy światowy to 1 100 m3.

- Miniony rok był szczególnie udany - zwłaszcza w Segmencie Agro (nawozy). Udział tego segmentu w przychodach Grupy wzrósł z 54 proc. w roku 2010/2011 do 63 proc. w roku 2011/2012. Około 2/3 przychodów z tego segmentu generuje rynek krajowy, na którym obserwowaliśmy wzrost cen w całym asortymencie naszej Grupy - informuje Marek Kapłucha, Członek Zarządu odpowiedzialny za handel i logistykę.

- Rok 2011/2012 był trzecim z kolei, w którym realizowaliśmy bardzo ambitny program inwestycyjny. Poniesione w tym roku nakłady wyniosły prawie 290 mln zł - mówi wiceprezes Marian Rybak. - Ukończyliśmy trzy ważne inwestycje: Przebudowę instalacji demineralizacji wody, przebudowę instalacji usuwania dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku i modernizację pakowni saletry. Jeszcze w 2012 roku planujemy ukończenie instalacji odsiarczania spalin. W nowym roku obrotowym zakończymy budowę nowej instalacji nawozów płynnych. Realizujemy również budowę stokażu amoniaku oraz instalacji nawozów stałych wytwarzanych na bazie mocznika i siarczanu amonu.