Z nawozowego punktu widzenia, najlepiej gdy wapno trafia na ściernisko, bezpośrednio po żniwach. Późniejsze uprawki pożniwne, umożliwiają dobre wymieszanie nawozu z glebą.

Duże spiętrzenie prac polowych w tym okresie, często jednak odsuwa w czasie wykonanie tego zabiegu. Nie jest to jednak tragedia. Jesień to również dobry termin na wapnowanie. Należy jednak pamiętać, aby spłycić głębokość orki zimowej, lub jezeli jest taka możliwość wykonać orkę z przedpłużkiem. Jeżeli wykonana zostanie tradycyjnie, czyli na pełną głębokość warstwy ornej, to znaczna część nawozu zostanie przemieszczona na dno wyorywanej  bruzdy. W konsekwencji, nawóz po rozpuszczeniu trafi do warstwy podornej.

W wyjątkowych sytuacjach wapno można stosować wiosną. Wówczas ważne jest aby okres od wysiewu wapna, do siewu roślin jarych był jak najdłuższy. W tym okresie należy stosować dawki mniejsze od zalecanych. Takie wapnowanie wykonuje się gdy dysponujemy siedliskiem o kwaśnym lub lekko kwaśnym odczynie i pomimo tego, decydujemy się na uprawę rośliny wrażliwej na niskie pH. Takie wapnowanie ma za zadania "ratować" plon. Nie ma co liczyć,  na podniesienie odczynu gleby. Wapń z nawozu, zostanie natomiast wykorzystany przez rośliny jako składnik pokarmowy.

Wybierając termin wapnowania, należy zwrócić uwagę na możliwe reakcje wprowadzonego do gleby wapnia (jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym chemicznie) z innymi nawozami. Nawozów azotowych amonowych oraz mocznika jak również superfosfatów i nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforany amonu nie powinno się stosować bezpośrednio przed i po wapnowaniu. Nawozy wapniowe bowiem mogą spowodować straty azotu z nawozów azotowych na skutek ulatniania się amoniaku do atmosfery. Ponadto, wapń  spowoduje zmniejszenie przyswajalności fosforu i przyczyni się do szybkiego jego uwstecznienia. Z tej samej przyczyny nawozów wapniowych nie wolno też rozsiewać na świeżo rozwieziony obornik lub inne nawozy naturalne.W tym wypadku najlepiej zwapnować ściernisko, a obornik zastosować pod orkę późną jesienią, pamiętając jednocześnie o stosowaniu się do identycznej zasady głębokości pracy pług, jak w wypadku przyorywania nawozu wapniowego stosowanego późną jesienią (przedpłużek, lub płytsza orka).

Podobał się artykuł? Podziel się!