Z uwagi na dostępność geograficzną gazu ziemnego będącego głównym surowcem używanym do wytwarzania azotu, produkcja nawozów azotowych zlokalizowana jest przede wszystkim w Azji Wschodniej, dalej w Europie Wschodniej i Azji Południowej. Według raportu AMIS (System Informacji Rynku Rolnego) największym dostawcą nawozów mocznikowych w latach 2008/2009 były Chiny ok 33 proc., dalej Indie ok 13 proc, Indonezja ok 5 proc, Rosja i Stany Zjednoczone po ok 4 proc. Niestety brak jest danych z lat późniejszych, bowiem tylko nieliczne kraje kontrolują i znają swoje możliwości pod względem produkcji podstawowych nawozów NPK jak: mocznik, saletra amonowa, saletrzak czy dla fosforanów i nawozów potasowych.

Nawozy potasowe w największych ilościach produkowane są przede wszystkim w Ameryce Północnej i Europie Wschodniej. Głównymi producentami w analogicznym okresie były: Kanada ok 38 proc., następnie Rosja ok 13 proc i poniżej 10 proc. Białoruś, Niemcy i Chiny.

Produkcja fosforanu koncentruje się w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Północnej, gdzie znajd się znaczne rezerwy fosforytu. W przypadku dwu – i jednoamonowych fosforanów (DAP i MAP) liderem w latach 2008/2009 były Chiny ok 23 proc., za nimi Stany Zjednoczone ok 21 proc., dalej Indie z ok 11 proc., poniżej 10 proc. produkcja wynosiła w Rosji i Maroko.

Wśród krajów AMIS (G-20) wskazuje na Stany Zjednoczone i Rosję, jako wiodące wśród producentów nawozów azotowych w 2013 roku. Jednocześnie Rosja była ich głównym eksporterem, a Stany Zjednoczone - importerem. Najwięcej nawozów zużywa się w Egipcie, ok 640 kg/ha, dalej w Indonezji i Niemczech ok 204 kg/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!