Jest nawozem doglebowym o spowolnionym uwalnianiu azotu. Charakteryzują się stałym i jednorodnym składem. Pierwiastki zawarte w nawozie są całkowicie, stopniowo uwalniane do gleby i pobierane przez rośliny, dzięki czemu nie ulegają stratom i nie zanieczyszczają środowiska.
W nawozie tym azot występuje wyłącznie w formie organicznej sprawia to, że jest on w większości i z maksymalnym ograniczeniem strat wykorzystywany przez rośliny. Dodatkowo powolne uwalnianie się składników pokarmowych gwarantuje odżywienie roślin w ciągu całego cyklu wegetacyjnego. Nawóz ten pozytywnie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych, poprawia również właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Głównym składnikiem matrycy tego nawozu jest kolagen, składający się z białek fibrylarnych. Dzięki temu preparat ten charakteryzuje się wysoką zawartością aminokwasów /glicyny, proliny, alaniny, kwasu glutaminowego i hydroksyproliny/. Posiada on wielofunkcyjne działanie: zaopatruje rośliny w azot, pełni funkcję użyźniacza glebowego i ukorzeniacza roślin oraz zwiększa wzrost, plonowanie i odporność roślin na stresy mineralne i środowiskowe.

Umożliwienie zastosowania takich nawozów azotowych w rolnictwie ekologicznym wpływa na podniesienie i poprawę jakości i ilości warzyw i owoców, bez uszczerbku dla ekologicznych walorów tych płodów.

Podobał się artykuł? Podziel się!