Nawozy mineralne są bogatym źródłem łatwo dostępnych dla roślin składników mineralnych. Nie zawierają natomiast związków organicznych będących prekursorami próchnicy. Tą pozytywną cechą charakteryzują się, jak wiadomo, nawozy naturalne, takie jak obornik, czy organiczne - kompost. Tym samym wpływają bardzo korzystnie na fizyczne i chemiczne właściwości gleby oraz jej życie biologiczne. Jednak obornik obornikowi nierówny. Jego wartość nawozowa zależy od gatunku zwierzęcia, a także od ilości i rodzaju użytej ściółki.

Najwyższą koncentracją składników pokarmowych (NPK) odznacza się obornik kurzy. Przy błędnym stosowaniu - np. zbyt wysoka dawka, może on powodować nadmierne zasolenie gleby, w następstwie czego napotykamy problemy zarówno ze wschodami, jak i późniejszym wzrostem roślin.

WARTOŚĆ NAWOZOWA

Przed przystąpieniem do nawożenia pomiotem czy też obornikiem ptasim (odchody połączone ze ściółką) trzeba przede wszystkim poznać jego skład. Zależy on od gatunku ptactwa, jak również użytej do produkcji obornika ściółki. Przeciętnie jednak uznaje się, że w najpopularniejszym oborniku od kur przy 40-proc. zawartości suchej masy znajduje się: ok. 1,3 proc. N, 0,4 proc. P2O5, 0,6 proc. K2O. Z kolei obornik pochodzący od ptactwa wodnego (kaczki i gęsi) zawiera ok. 0,8 proc. N, 0,5 proc. P2O5, 0,4 proc. K2O.

Azot w pomiocie ptasim występuje w trzech formach, tj. w formie organicznej, kwasu moczowego i amonowej (NH4). Wysoka koncentracja kwasu moczowego i azotu amonowego sprawia, że w sprzyjających warunkach duża część azotu ulatnia się do atmosfery w formie amoniaku. Fosfor w przeważającej części występuje w związkach mineralnych. W wypadku potasu dominują formy rozpuszczalne w wodzie. Obornik drobiowy zawiera też sporo cennych mikroelementów. Pomiot kurzy odznacza się najwyższą zawartością boru i molibdenu. Z kolei indyczy zawiera dużo miedzi, manganu i cynku (tabela 1.). Większość składników pokarmowych dostępna jest dla roślin już w pierwszym roku po zastosowaniu tych nawozów. Ich działanie następcze ogranicza się do okresu tylko 2 lat.