W zakładach mięsnych zajmujących się ubojem drobiu, produktem ubocznym występującym w dużych ilościach jest pierze. Firma Multichem Eko opracowała oryginalną technologię (nazwaną Fuel Cal) ich utylizacji, z wykorzystaniem tlenku wapnia (wapna palonego), który spełnia następujące zadania:

- podnosi temperaturę utylizowanego materiału do ponad 90°C;

- alkalizuje ją do pH 13;

- niszczy chorobotwórcze organizmy;

- zmienia konsystencję odpadów z mazistej do sypkiej.

Opracowana technologia utylizacji odpadów ma szeroko pojęty walor higieniczno-sanitarny. Chroni środowisko i zdrowie ludzi przed organizmami chorobotwórczymi i uciążliwym odorem - proces prowadzony jest w hermetycznej instalacji, zapewniającej ochronę otoczenia przed emisją zanieczyszczeń. Nie ma bezpośredniego ani pośredniego wpływu na zdrowie ludzi. W przeprowadzonych badaniach wykonanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny nie stwierdzono obecności w produkcie końcowym - nawozie o nazwie OrCal - bakterii z rodzaju Salmonella ani jaj pasożytów.

OrCal pod względem składu chemicznego jest nawozem wapniowo-organicznym. Zawiera do 40 proc. reaktywnego wapnia w formie Ca(OH)2 oraz 30 proc. substancji organicznej, w której jest ponad 2 proc. azotu. Jej mineralizacja, a tym samym udostępnianie azotu roślinom przebiega stopniowo, ponieważ są to w dużej części białka keratynowe. Ich rozkład jest możliwy dzięki wyspecjalizowanym pokarmowo grzybom keratynolitycznym.

Nawóz został przebadany w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W przeprowadzonym doświadczeniu oceniono:

1. jego wpływ na plonowanie kukurydzy i jęczmienia jarego oraz zawartość i pobranie NPK;
2. wpływ na właściwości gleby.

Efekt działania nawozu odnoszono do obiektu kontrolnego, a także porównano jego działanie z działaniem wapna nawozowego. Stwierdzono, że:

- plony kukurydzy uzyskane w obiektach ze stosowaniem nawozu OrCal nie różniły się statystycznie od plonów uzyskanych w obiektach ze stosowaniem wapna nawozowego;

- w wyniku stosowania nawozu OrCal plon ziarna i słomy jęczmienia wzrósł o ponad 30 proc. w stosunku do obiektu bez wapnowania;

- zawartość NPK w roślinach nawożonych nawozem OrCal była nieco niższa (kukurydza) lub zbliżona (jęczmień) do ich zawartości w roślinach kontrolnych;

- pobranie NPK przez rośliny testowe było nieco niższe (kukurydza) lub zbliżone (jęczmień) do pobrania tych składników przez rośliny kontrolne;

- po sprzęcie roślin gleba w obiektach nawożonych nawozem OrCal charakteryzowała się znacznie wyższym odczynem niż gleba z obiektu kontrolnego oraz wyższą zawartością przyswajalnego fosforu w glebie.

Producent tego nawozu podkreśla szerokie okno agrotechniczne, w którym można jego produkt stosować. Obejmuje on klasyczny termin pożniwny, czyli na ściernisko. W roślinach ozimych późną jesienią, ale przed 1 grudnia i wreszcie przedsiewnie na wiosnę, przed uprawą gleby agregatem. Na łąkach i pastwiskach polecane jest jego rozsianie w tradycyjnym terminie jesiennym, jak również między pokosami. Wysokość dawki zależy od pH gleby i waha się od 0,3 do 1,5 t/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!