Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN są obwarowani dodatkowymi restrykcjami, które muszą skrupulatnie przestrzegać. Dodatkowe przepisy dotyczą głównie nawożenia w tym zarówno naturalnego jak i mineralnego. Rolnicy gospodarujący na OSN na podstawie Programu działań mają ustalony krótszy okres stosowania wszelkich nawozów w gospodarstwie.

W zależności od sposobu użytkowania gruntu i rodzaju nawozu, na OSN obowiązują następujące terminy ich stosowania:
- Na gruntach ornych mogą stosować nawozy do 15 listopada (termin jest ustalony od 1 marca do 15 listopada). W szczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony dotyczy to głównie producentów buraków i kukurydzy, którzy mają zakontraktowany odbiór płodów rolnych po tym terminie.
- Od 15 sierpnia na obszarach OSN nie można nawozić łąk i pastwisk płynnymi nawozami naturalnymi (gnojówka i gnojowica). Można je stosować od 1 marca do 15 sierpnia. Ten sam termin dotyczy nawozów mineralnych. Obornik natomiast można stosować: na łąkach od 1marca do 30 listopada, a na pastwiskach od 1marca do 15 kwietnia i później od 15 października do 30 listopada.

Dodatkowo rolnicy gospodarujący na OSN zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności zapisywania wszelkich zabiegów związanych z nawożeniem. Muszą rejestrować termin, wysokość dawki i rodzaj użytego do zabiegu nawozu.

Właściciele gospodarstw posiadających powyżej 100 ha zobowiązani są do opracowania co roku planu nawożenia i przestrzegania jego zaleceń. Mniejsi gospodarze muszą ograniczać dawki nawozów do ustalonych odgórnie dla poszczególnych upraw maksymalnych dawek nawozowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!