Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, decydujących o ich wzroście, rozwoju i plonowaniu. Ilości potasu pobieranego przez rośliny są podobne, a nawet większe niż azotu. Potas uczestniczy i jest niezastąpiony w wielu procesach życiowych. Jony potasu regulują gospodarkę wodną i transport składników mineralnych, syntezę węglowodanów, kwasów nukleinowych i białek oraz ich przemieszczanie w roślinie. Nawożenie potasem ma zatem szczególne znaczenie dla formowania organów zapasowych: korzeni, bulw, nasion. Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich odporność na stresy abiotyczne i czynniki chorobotwórcze. W roślinie potas gromadzony jest w soku komórkowym, a zmiany jego stężenia sterują procesami otwierania i zamykania aparatów szparkowych, czym rośliny regulują intensywność parowania i pobierania wody, a w konsekwencji także temperaturę. Rośliny dobrze odżywione potasem zużywają mniej wody na wyprodukowanie jednostki plonu. Są zatem mniej wrażliwe na stres suszy, który w Polsce coraz częściej bywa czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin uprawnych. Wyższe ciśnienie osmotyczne w komórkach roślin dobrze odżywionych potasem podnosi ich mrozoodporność, a dzięki grubszym ścianom komórek źdźbła rośliny stają się bardziej odporne na wyleganie. Nawożenie potasem regulując produkcję cukrów, węglowodanów, białek i witamin wpływa pozytywnie na jakość surowców i produktów roślinnych. Poprawia smakowitość, wybarwienie i zapach owoców, zawartość skrobi w bulwach ziemniaków, cukru w korzeniach buraków itp.