W uprawie pszenicy ozimej pierwsza wiosenna dawka azotu decyduje głównie o liczbie źdźbeł produktywnych (zakończonych kłosami), a także kłosków w kłosie i kwiatków w kłosku. Jednak nadmiar azotu w tym czasie powoduje zbyt duże krzewienie się roślin i wydłużanie pierwszego i drugiego międzywęźla, co zwiększa podatność pszenicy na wyleganie.

Odpowiednia dawka azotu
Azot może być zastosowany tuż przed lub podczas ruszenia wegetacji wiosennej. Przed ruszeniem wegetacji należy go stosować na tych plantacjach, które były zasiane później niż wynosi termin optymalny dla danego rejonu. W takiej sytuacji nawozy azotowe najlepiej jest wysiać wcześnie w dawce ok. 30 kg N/ha. Następnie za kilka lub kilkanaście dni, w zależności od pogody, należy zastosować resztę azotu wyliczoną do zastosowania w pierwszym terminie. W wypadku plantacji zasianych w terminie optymalnym azot trzeba zastosować podczas ruszenia wegetacji.

Odmiany paszowe pszenicy na wytworzenie tony ziarna z odpowiednią ilością słomy pobierają ok. 25 kg N. Jeśli rolnik oczekuje, że uzyska 6 t z hektara, rośliny powinny pobrać 150 kg N/ha. Część azotu pochodzi z gleby, ale większość należy dostarczyć w nawozach mineralnych. Zależnie od żyzności gleby oraz temperatury i wilgotności wiosną mineralizuje się od 40 (gleby lżejsze) do 60 kg azotu na hektar (gleby cięższe). Jeśli więc przyjmuje się, że w glebie jest 40 kg N/ha, to ilość azotu, którą trzeba dostarczyć roślinom wynosi 150 kg – 40 kg = 110 kg N/ha. Ponieważ wykorzystanie azotu mineralnego przez pszenicę wynosi 70 proc., a więc 110 kg : 0,7 = 157 kg N/ha. Wyliczoną w ten sposób dawkę można ewentualnie nieco zmniejszyć (o 25 kg N/ha), gdyby przedplonem dla pszenicy były rośliny motylkowate. W pierwszym terminie wiosennym należy zastosować ok. 60 proc. wyliczonej łącznej dawki. W naszym przypadku jest to 94 kg N/ha (157 x 0,6). Jest to równowartość np. 276 kg saletry amonowej.

W wypadku odmian jakościowych i chlebowych pszenicy zapotrzebowanie na azot jest większe i wynosi ok. 30 kg azotu na tonę oczekiwanego plonu, co przy 6 t z hektara daje 180 kg azotu. Przy zawartości w glebie 60 kg N/ha roślinom należy dostarczyć w nawozach 120 kg N/ha (180–60). Po uwzględnieniu stopnia wykorzystania azotu z nawozów daje to 171 kg N/ha (120:0,7). Dlatego w pierwszym terminie należy zastosować 103 kg N/ha (171 x 0,6), czyli np. 303 kg saletry amonowej.