Wyłączność do negocjacji została udzielona do 22 marca 2010.

Nafta Polska, obecnie w likwidacji, należy do skarbu państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa zbadało racjonalność istnienia spółki Nafta Polska S.A. i podjęło decyzję o jej likwidacji. MSP doszło do przekonania, że Nafta Polska S.A. jest zbędnym, kosztownym ogniwem wykonywania praw własności z akcji przez Skarb Państwa i nie tworzy wartości dodanej dla gospodarki. Likwidacja nastąpi po zmianie statutu Nafty Polskiej S.A., tak aby w wyniku likwidacji, zapewnić przejście własności akcji spółek sektora naftowego, tj. m.in. PKN ORLEN S.A., Grupy Lotos S.A. i Naftobaz sp. z o.o., na Skarb Państwa.


Zarazem kontynuowana będzie przez Naftę Polską (w likwidacji) prywatyzacja spółek wielkiej syntezy chemicznej: Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A., Zakładów Chemicznych Zachem S.A., Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. i Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.

Nafta Polska ma 80 porc. udziałów w ZAK SA oraz 49,08 proc. w Zakładach Azotowych w Tarnowie.  

ZAK Spółka Akcyjna to jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Nasza oferta skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy.

Oferuje plastyfikatory do tworzyw sztucznych, szczególnie PCW oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy. W grupie plastyfikatorów znajdują się: Oxoplast O, Oxoplast® IB. Produkujemy również bezwodnik maleinowy, aldehydy masłowe, azotan i azotyn sodu, amoniak, kwas azotowy oraz inne surowce dla przemysłu chemicznego.

Wytwarza markę nawozów azotowych Salmag oraz Kędzierzyńską Saletrę Amonową i mocznik. Z gazu ziemnego, powietrza i wody wytwarza się na miejscu podstawowe surowce dla nawozów: amoniak i kwas azotowy.  

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. produkują tworzywa konstrukcyjne (poliamidy, polioksymetylen, tworzywa modyfikowane), kaprolaktam oraz nawozy mineralne. Firma jest liczącym się w regionie producentem poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid.