Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej, możemy stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada.

Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy możemy stosować cały rok. w przypadku rolników gospodarujących na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu) termin stosowania nawozów naturalnych minął 15 listopada.

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:
• na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Jednocześnie warto pamiętać, że zgodnie z prawem, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Co to oznacza? Przy założeniu, że przeciętny obornik o suchej masie do 25 proc., zawiera około 0,5 proc. azotu oraz wykorzystanie azotu z obornika w pierwszym roku wynosi około 40 proc., na hektar użytku rolnego możemy zastosować mniej więcej 30-33 ton obornika.

Ograniczenia te mają na celu uniknięcie przepływu substancji biogennych z nawozów do wód gruntowych lub powierzchniowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ciepłej i deszczowej zimy. Wówczas straty składników pokarmowych mogą być znaczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!