Najgorszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest całkowita rezygnacja ze stosowania nawozów, bo jest to tylko pozorna oszczędność.

Od czego zacząć

Podstawą właściwego nawożenia jest znajomość  odczynu gleb i ich zasobności. Rolnik powinien być jak swoisty magazynier, a więc musi wiedzieć przede wszystkim, co zawierają jego pola. Na przykład po co stosować nawozy potasowe, jeśli na konkretnym polu brakuje głównie fosforu i to ten składnik należałoby burakom przede wszystkim dostarczyć. Jego niedobór będzie odczuwalny i on będzie wpłynie na efekt końcowy, czyli plon cukru.

Na pobranie próbek gleby i badanie jej zasobności wiosną jest już za późno, bo buraki siać trzeba wcześnie. Należało to zrobić tuż po żniwach. Oznaczenie pH gleby i makroelementów w 1 próbce gleby to dla rolnika koszt zaledwie 7,50 zł, a wynik ten jest reprezentatywny nawet dla 4 ha (pod warunkiem małej zmienności pola) i ważny przez 4 lata.

Dawki z internetu

Dawki nawozów w uprawie buraków muszą być dostosowane do ich zapotrzebowania. Aby wytworzyć 10 t korzeni z odpowiednim plonem liści muszą one pobrać 50 kg azotu (N),  20 kg fosforu (P2O5), 80 kg potasu (K2O), 15 kg magnezu (MgO), 23 kg wapnia (CaO), 55 g boru (B), 233 g manganu (Mn), 23 g miedzi (Cu) i 13,5 g cynku (Zn). Oznacza to, że przy plonie 50 t/ha rośliny powinny pobrać 250 kg N, 100 kg P2O5, 400 kg K2O, 75 kg MgO, 115 kg CaO oraz mikroelementy.

W pierwszej kolejności buraki powinny korzystać ze składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Pozostałą część należy dostarczyć im w nawozach organicznych, a przede wszystkim mineralnych. Jakie dawki nawozów zastosować na danym polu? Najlepiej opierać się w tym zakresie na zaleceniach nawozowych opracowanych przez stację chemiczno-rolniczą po analizie próbek. Przy ustalaniu dawek nawozów można także korzystać z Internetu. Na stronie IUNG w Puławach zamieszczono bezpłatny program do liczenia dawek www.iung.pulawy.pl/OSCHR/Nawozenie.php

Przykład: przedplonem dla buraków była pszenica ozima, której zebrano 5 t/ha, a słomę pocięto i przyorano. Gleba odznacza się średnią zawartością fosforu, potasu i magnezu, a odczyn jest lekko kwaśny. Oczekiwany  plon buraków wynosi 50 t/ha.