Dawki nawozów przede wszystkim trzeba opierać o zasobność gleby w składniki pokarmowe, stąd bardzo ważne jest wykonanie badań. Przeprowadza się je zwykle co 3-4 lata, ale w większych gospodarstwach nawet i co roku. Prawidłowo odżywione zboże jesienią, lepiej przezimuje i wiosną szybciej wystartuje.

Wybierając nawóz fosforowy trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Wśród nich jest po pierwsze odczyn gleby, zawartość w nawozie fosforu i innych składników (nawozy wieloskładnikowe). Najpopularniejsze są superfosfaty, a także fosforan amonu i inne nawozy wieloskładnikowe, które mają jednak właściwości zakwaszające. Nie zawsze to co jest uniwersalne spełnia swoje zamierzone funkcje. Stąd te ostatnie lepiej nadają się na gleby bardziej zasobne i o wyższym odczynie. Przeważnie są one rozpuszczalne w wodzie, co oznacza ich natychmiastowe działanie.

Trzeba pamiętać, że fosfor jest mało ruchliwy i słabo przemieszcza się w glebie. Najlepiej podać go po zbiorze przedplonu, przed podorywką lub orką siewną. Ponieważ nawóz lepiej wymieszany z glebą, bardziej wykorzystany jest przez rośliny. Fosfor P2O5 stosuje się w dawce 40-80 kg/ha. Na glebach na kompleksach słabszych dawkę dzieli się na dwie równe części, stosując przedsiewnie oraz w czasie ruszenia wegetacji.

Nie bez znaczenia dla działania nawożenia fosforowego jest też nawożenie azotowe. Bowiem przy intensywnym dokarmianiu tym składnikiem i po dość ulewnym sezonie powinno się zastosować większe dawki nawozów fosforowych. Składnik ten jest potrzebny nie tylko w początkowej fazie rozwoju, ale również podczas wypełniania się ziarniaków.

Przedsiewnie jesienią stosujemy albo niewielkie dawki azotu, albo wcale. Resztę wysiewa się wiosną.

Do składników stosowanych jesienią w zbożach należy też potas. Dobrze go zaaplikować jak najwcześniej, ze względu na prędkość przemieszczania się w glebie. Składnik jest szybko wymywany i słabo przez nią zatrzymywany. A nawet zbyt duża dawka jest szkodliwa, bo zwiększa jego wymywanie z gleb, przyczynia się do niszczenia jej struktury i gromadzenia się tego składnika. Potas (K2O) 70-120 kg/ha można zastosować w nawozach pojedynczych bądź kompleksowych o proporcjach najbardziej zbliżonych do zapotrzebowania na nie. Nawozy potasowe stosuje się w tych samych terminach co fosforowe.

Dla optymalnego wzrostu rośliny oprócz takich podstawowych składników jak azot, fosfor i potas potrzebują również mikroelementy, których coraz bardziej brakuje. Zapotrzebowanie na nie wzrasta szczególnie w gospodarstwach nastawionych tylko na produkcję roślinną. Bardzo duża część naszych gleb jest uboga na przykład w magnez. Dodatkowo też gleba jest zakwaszona, stąd tak cenne jest nawożenie tym składnikiem.

Nie tylko przedsiewne nawożenie zbóż jest praktykowane, również rośliny można dokarmiać nalistnie. Nawożenie takie pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Ponieważ często brak mikroelementów w glebie uniemożliwia roślinie pełne wykorzystanie innych, dobrze dostępnych składników pokarmowych. Stosuje się je przeważnie wtedy, gdy rośliny są w fazie 3-4 liści.

Podobał się artykuł? Podziel się!