Skwitowanie zarządu nie jest niespodzianką chociażby w kontekście osiągniętych w roku ubiegłym wyników finansowych Azotów Tarnów i całej Grupy Kapitałowej. Przypomnijmy, że zysk netto Spółki wyniósł ponad 60 milionów 655 tys. zł, a Grupy 400 mln 758 tys. zł.

Przeznaczenie zysku netto Azotów Tarnów na kapitał zapasowy spółki było jednoznaczną decyzją akcjonariuszy oraz wynikało z zasad polityki dywidendy zawartej w Prospekcie Emisyjnym z 2008 r. i głównego celu emisyjnego, jakim jest realizacja programu inwestycyjnego. Zgodnie z nim zysk przeznaczony będzie w tym roku na inwestycje związane z poprawą pozycji konkurencyjnej.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło ponadto sprawozdanie finansowe spółki, sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok.
Absolutorium ZWZ z wykonywania swoich obowiązków w 2010 r. uzyskali także wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Azotów Tarnów. W gronie rady zaszła jedna zmiana - rezygnację na adres spółki złożyła Agnieszka Doroszkiewicz z ZAK S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!