W Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach prowadzone są prace badawczo-rozwojowe przede wszystkim w dziedzinie nauk chemicznych. W jednostce tej między innymi opracowywane są nowe technologie produkcji nawozów. Działalność naukowa skupiona jest w dużej mierze na opracowaniu takich technologii, które zapewnią roślinom lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach.

Taka właściwość produktów nawozowych ma szczególnie znaczenie w okresach suszy, wtedy kiedy pobieranie jonów zostaje zahamowane i dochodzi do wielu strat cennych pierwiastków – tłumaczył na konferencji prof. Irgas.

-W naszym Instytucie pracujemy nad wieloma rodzajami i formułami nawozów. Główny cel to zwiększyć efektywność wykorzystania składników zawartych w tych nawozach. - Zarówno w naszym Instytucie jak i w podobnych Jednostkach badawczych powstaje wiele ciekawych rozwiązań. Przykład jaki można podać w tym zakresie to coraz większa gama nawozów mocznikowych z inhibitorem ureazy – kontynuował profesor.

Mocznik to jeden z najbardziej popularnych nawozów azotowych, jednakże charakteryzuje się łatwością ulatniania się amoniaku. W celu usunięcia tej niekorzystnej cechy mocznika opracowano i stworzono mocznik z inhibitorem ureazy, czyli nawóz powlekany związkiem, który hamuje naturalny proces chemiczny powodujący straty azotu.

- Dobrym przykładem nawozów, które świetnie się sprawują w warunkach przewidywanej suszy, są coraz bardziej popularne nawozy typu RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy). W przypadku tego nawozy nie musimy czekać na rozpuszczenie granul, gdyż azot zawarty w RSM jest już w formie płynnej i bardzo szybko może zostać wprowadzony do gleby, co znacznie ogranicza straty gazowe azotu – dodał profesor.

Podobał się artykuł? Podziel się!