Rada nadzorcza powołała też w skład zarządu Andrzeja Kopcia.

- Jednym z głównych celów będzie restrukturyzacja Zachemu i poprawa efektywności całej grupy - powiedział Krawczyk dziennikarzom w poniedziałek.

Zapytany o przyszłość Zachemu, odpowiedział: - Rozważamy różne możliwości i warianty. Wcześniej przedstawiciele spółki zapowiadali sprzedaż Zachemu.

Pod koniec kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciechu odwołało ze składu zarządu: prezesa Ryszarda Kunickiego i dwóch członków zarządu: Andrzeja Bąbasia i Rafała Rybkowskiego. Wówczas rada nadzorcza delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Dariusza Krawczyka, członka rady nadzorczej, a innego członka RN, Macieja Lipca, do wykonywania zadań członka zarządu. Pod koniec kwietnia został ogłoszony konkurs na prezesa i dwóch członków zarządu spółki.

Krawczyk w latach 2005-2011 r. pełnił funkcję prezesa Synthosu. Jest członkiem rad nadzorczych m.in. KGHM, Polimeksu i PEP.

W 2011 roku jednostkowy zysk netto Ciechu wyniósł 351,2 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej. Istotny wpływ na jego poziom, jak podała spółka w raporcie rocznym, "miały przychody ze sprzedaży aktywów finansowych, odwrócenie odpisów aktualizujących dotyczących udzielonych pożyczek, dywidendy i udziały w zyskach oraz saldo różnic kursowych".

Tymczasem na poziomie grupy Ciech miał 1,5 mln zł zysku netto wobec 24,3 mln zł rok wcześniej.

Ciech podał, że Zachem zanotował w pierwszym kwartale 2012 roku 1,69 mln zł zysku EBITDA wobec 7,3 mln zł straty EBITDA przed rokiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!