Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „Police" S.A. akcjonariusze zdecydowali wówczas o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej o Jerzego Marciniaka oraz Jerzego Górę. Zmiany w składzie podyktowane były obowiązkiem statutowym wynikającym ze złożenia dymisji przez Marka Mroczkowskiego i przez Szymona Rutę dotychczasowych członków rady nadzorczej Z.Ch. „Police" S.A. Podobał się artykuł? Podziel się!