Zakaz aplikacji nawozów naturalnych na gruntach ornych obowiązuje u nas od 1 grudnia do końca lutego. Wyjątek stanowią obszary OSN, gdzie zakaz obowiązuje nie od grudnia, tylko od połowy listopada (15.11). Dodatkowo na OSN dopiero od 1 marca można też podawać nawozy mineralne azotowe.

Trzeba jednak zaznaczyć, że najlepszym terminem ich aplikacji nawozów naturalnych jest jesień. Wtedy np. obornik do wiosny zdąży się przeważnie rozłożyć w glebie. Z kolei w okresie wiosennym, jak już podaje się obornik to w mniejszych dawkach i powinien być on dobrze przefermentowany, gdyż nie rozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin.

W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się za to stosować gnojowicę i gnojówkę.

Trzeba jednak pamiętać, że generalnie zabrania się stosowania nawozów:
1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
2) naturalnych:
a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Podobał się artykuł? Podziel się!