Pierwsza nowość w ofercie Monsanto to Roundup MAX 2. Jest to najbardziej skoncentrowany herbicyd nieselektywny w portfolio firmy. To także, jak dotychczas jedyny herbicyd w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, Cechuje się wysoką koncentracją unikalnej soli glifosatu (680 g substancji czynnej w 1 kilogramie) i szybkim działaniem w roślinie. Dzięki technologii Transorb, substancja aktywna szybko jest pobierana i przemieszczana w całej roślinie, aż do korzeni. Korzyści dla użytkownika płynace z tej technologi są nie do przecenienia. Wystarczy 1 godzina bez deszczu po zabiegu, aby preparat został pobrany przez roślinę.

Dzięki szybkiemu wchłanianiu do korzeni chwastów już po 2 do 5 dniach od zabiegu możemy uprawiać glębę i siać rośliny uprawne. Roundup MAX 2 pozwala na rozpoczęcie uprawy bez towarzystwa chwastów, a także mniejsze zachwaszczenie wtórne. Przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, lnu oleistego, na ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na terenach przeznaczonych pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych, na polach przygotowywanych do siewu/sadzenia roślin przemysłowych, po siewie/sadzeniu ale przed wschodami pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, ziemniaka, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego, buraka cukrowego, brukwi, rzepy, cebuli, pora, szparagów, w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, w uprawach leśnych, na ugorach i odłogach, terenach nieużytkowanych rolniczo, do zwalczania chwastów i zbędnej roślinności w rowach melioracyjnych, do rekultywacji użytków zielonych (łąki, pastwiska) oraz do desykacji pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego. Granulowana formulacja to duże ułatwienie w transporcie, przechowywaniu i dozowaniu. Okres przydatnosci do użycia to aż 5 lat. Roundup MAX 2 dostepny bedzie w opakowaniach 10 kg.