Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 6 lipca oraz zakończą się 16 sierpnia 2011 o godz. 16:00. Minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów na sprzedaż nie mniej niż 38.250.000 akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A., co stanowi 51 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- W celu zabezpieczenia finansowania transakcji zawarliśmy umowę kredytu pomostowego z PKO Bankiem Polskim S.A. na kwotę 400 mln zł. Ponadto nabycie akcji finansowane będzie w pozostałej części ze środków własnych Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Natomiast po przeprowadzeniu planowanego podwyższenia kapitału w ramach emisji z prawem poboru, zrefinansujemy kredyt na nabycie akcji ZCh Police S.A. środkami z tej emisji - mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Po pomyślnym zakończeniu transakcji nabycia akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. w wyniku wezwania, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. spodziewa się, że powiększona Grupa Kapitałowa wykorzysta szereg synergii, w szczególności w zakresie:
- zwiększenia skali prowadzonej działalności,
- zwiększenia asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych,
- poprawy efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce (w tym w szczególności w gaz ziemny),
- zbilansowania dostaw i produkcji amoniaku na potrzeby powiększonej Grupy,
- funkcjonowania obszarów dystrybucji i logistyki,
- funkcjonowania spółek zależnych oraz funkcji wsparcia,
- inwestycji,
- badań i rozwoju.

- Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. uważa, że wzmocnienie Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów o Zakłady Chemiczne Police S.A. przyniesie wymierne korzyści akcjonariuszom i innym interesariuszom tych spółek - dodaje Jerzy Marciniak.

- W ocenie Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., powiększona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Wzmocniona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie największym producentem nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw - podsumowuje Jerzy Marciniak.

Podobał się artykuł? Podziel się!