Możemy już obecnie sięgać po precyzyjne metody nawożenia np. nawozy podawane doglebowo razem z siewem czy nawozy o przedłużonym okresie działania. Jednak najlepiej i najtaniej jest pozwolić działać naturze i zatrudnić do nawożenia bakterie azotowe. Dzięki tej nowoczesnej technologii nie tylko oszczędzimy na nawozach mineralnych ale również poprawimy żyzność gleby i ochronimy środowisko.

Najważniejsze zadanie - stworzenie optymalnych warunków dla odżywiania roślin poprzez wykorzystanie żywych mikroorganizmów z gleby i preparatów biologicznych. Dzięki nowoczesnym preparatom biologicznym można zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i optymalizować koszty produkcji roślinnej.

Stosując Azofix lub Baktomix znacznie ograniczamy koszty nawożenia azotowego oraz dodatkowo zwiększamy produktywność roślin szczególnie w stresowych warunkach uprawy.

Najczęściej zdarzające się problemy dla roślin możemy podzielić ogólnie na czynniki biotyczne i abiotyczne. Najważniejsze czynniki biotyczne to: zła/słaba, jakość nasion, uboga lub zniszczona gleba, brak biologicznej aktywności (zniszczona biosfera w glebie). Czynniki abiotyczne są od nas zwykle niezależne (poza słabą/niewystarczająca agrotechniką) to najczęściej stresowe/niedogodne warunki klimatyczne a szczególnie susza i niekorzystny układ temperatur.

Użycie preparatów Azofix lub Baktomix we wszystkich technologiach uprawy aktywuje najważniejsze procesy biologiczne oraz zwiększa odporność roślin na niedogodne czynniki środowiska.

Zastosowanie preparatów Bakteryjnych pomaga roślinom lepiej wchłaniać z gleby niezbędne makro- i mikroelementy, witaminy i inne substancje pokarmowe oraz aktywizuje proces fotosyntezy poprzez szybkie dostarczanie składników pokarmowych. Preparaty bakteryjne stymulują i podnoszą produktywność roślin.

Azofix i Baktomix w odróżnieniu od innych produktów posiadają właściwości, dzięki którym korzystnie wpływają na rośliny, a dodatkowo podnoszą żyzność gleby.

Uzyskanie tych efektów jest możliwe poprzez unikalny skład preparatu.