Wzrost skonsolidowanych przychodów GK Azoty Tarnów w I półroczu 2012 r. to efekt w głównej mierze powiększenia Grupy o spółkę ZCh „Police" S.A. oraz jest wynikiem uzyskania przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów wyższej wartości sprzedaży rynkowej we wszystkich segmentach operacyjnych. Przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu w 90 proc. generowano na rynkach Unii Europejskiej. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, w 2012 r. wzrost przychodów ogółem to 94 proc. W tym samym okresie EBITDA wyniosła 473 mln zł, wzrastając do analogicznego okresu z ubiegłego roku o prawie 51 proc. 273 mln zł zysku netto to w porównaniu do 1H 2011 r. wzrost o blisko 45 proc.

Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w I półroczu 2012 r. osiągnęły przychody ogółem 1 635,1 mln zł i uzyskały zysk netto 88,4 mln zł. ZCh „Police" S.A. wypracowały bardzo istotny wzrost przychodów. W stosunku do analogicznego okresu z 2011 r., przychody ze sprzedaży wzrosły o 27 proc. W pierwszych sześciu miesiącach 2012 r. przychody wzrosły: ze sprzedaży na rynku eksportowym o 57 proc.; ze sprzedaży na rynku krajowym o 10 proc.; ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych o 8 proc. Nastąpiło również zwiększenie wielkotonażowej sprzedaży amoniaku i optymalne wykorzystanie koniunktury na rynku mocznika.

Podobał się artykuł? Podziel się!