To ostatni moment na wywiezienie na pole nadwyżki wyprodukowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica). Nawożenie naturalne możemy wykonać tylko do końca tygodnia, później będzie obowiązywać ustawowy zakaz ich stosowania. Warto przed zimą opróżnić ich miejsca składowania. Zabiegi nawozowe będzie można wznowić (o ile warunki na to pozwolą) dopiero 1 marca.

Za niedotrzymanie tych terminów rolnik może otrzymać karę w postaci sankcji nałożonej przez ARiMR z tytułu nieprzestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

Dodatkowo nawozów naturalnych nie można stosować:
• na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
• płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

W przypadku rolników gospodarujących na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu) termin stosowania nawozów naturalnych minął 15 listopada.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z prawem, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Oznacza to, że w przypadkyu obornika, jego ilość nie powinna przekraczać 33t/ha. 

Podobał się artykuł? Podziel się!