Wyjątkiem są uprawy pod osłonami, które można nawozić cały rok. Natomiast 15 listopada minął termin stosowania tych nawozów na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu).

Dawka nawozu naturalnego powinna być ustalona w oparciu o potrzeby pokarmowe roślin oraz zasobność gleby w składniki mineralne. Jednak nie może przekraczać rocznie 170 kg N/ha użytków rolnych. Obornik zawiera około 0,5 proc. N. Biorąc to pod uwagę, należy przyjąć, iż maksymalnie można wywieźć na pole około 30 t obornika. W pierwszym roku wykorzystanie azotu wynosi 20-30 proc., w drugim i trzecim kolejne 20-30 proc. Obornik najlepiej wykorzystywany jest przez rośliny o długim okresie wegetacji - burak cukrowy, ziemniak, kukurydza.

Gnojówkę i gnojowicę korzystniej jest zastosować w okresie wiosennym. Gnojówkę można aplikować przedsiewnie pod rośliny okopowe lub pogłównie po jej rozcieńczeniu w międzyrzędzia buraków oraz na użytki zielone. Gnojowicę rozlewa się pogłównie na pastwiskach po wypasie lub na łąkach po zbiorze I pokosu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!