Dodatkowo wniesione zostaną kwoty stanowiące równowartość dywidendy za 2010r. należnej od spółek zależnych ZAK S.A.: REKOM Sp. z o.o oraz ZAK SERWIS Sp. z o.o. o łącznej wartości: 1.785.700,00 zł.

Suma wartości przedmiotowych udziałów oraz wkładu pieniężnego stanowi kwotę 31.429.250,00 zł.

W zamian za wniesiony aport oraz wkład gotówkowy ZAK S.A. obejmie 628.585 nowych udziałów w Polskim Konsorcjum Chemicznym Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, co daje z dotychczasowymi łącznie 629.085 udziałów i tym samym stanowi 36,73 proc. udziału w podwyższonym kapitale spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!