Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 15 czerwca ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 49.500.000 akcji, uprawniających do wykonywania 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Chemicznych Police S.A. po cenie 11,50 zł za jedną akcję. Minimalny próg powodzenia procesu połączenia to 38,25 mln akcji Polic. Konsolidacja obu spółek może być pomyślna dla polskiej branży chemicznej, w wyniku której pojawi się potężny europejski podmiot konkurujący z powodzeniem na światowych rynkach.

W przypadku sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu akcji Z.Ch Police Azotom Tarnów powstanie największa grupa chemiczna w Polsce.

- Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to siedziba spółki pozostanie w Policach- powiedział Jerzy Marciniak. - Fuzja przyniesie oszczędności, ale nie kosztem zwolnień - w Policach podpisano pod koniec maja br. nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Uzgodniono także zasady ochronne dla pracowników w ramach zwolnień grupowych - powiedział Krzysztof Jałosiński.

- Pomyślny proces połączenia Zakładów Chemicznych Police S.A. i Azotów Tarnów oznaczać może powstanie silniejszej Grupy Kapitałowej, która będzie konkurować z największymi europejskimi podmiotami z branży chemicznej. Police zyskają partnera, który w dłuższej perspektywie wzmocni bezpieczeństwo biznesowe spółki- dodał Krzysztof Jałosiński.


- Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. uważa, że wzmocnienie Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów o Zakłady Chemiczne Police S.A. przyniesie wymierne korzyści akcjonariuszom i innym interesariuszom tych spółek - powiedział Jerzy Marciniak.

- Powiększona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Wzmocniona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie największym producentem nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw - podsumowuje Jerzy Marciniak.

Obie spółki będą mogły wykorzystać szereg synergii jak np. już podjęte działania w kwestii produkcji amoniaku. Ponadto, zwiększyć się może skala działalności oraz portfolio oferowanych produktów. To szczególnie istotne, gdyż zdecydowanie złagodzi potencjalne negatywne skutki w trakcie ewentualnej dekoniunktury. Wydaje się, że nastąpić powinna też poprawa efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce, w tym najistotniejszy - gaz ziemny. Należy dodać, że Z.Ch. Police w dalszym ciągu zachowają odrębną osobowość prawną w ramach ewentualnie powiększonej grupy kapitałowej.

Po ewentualnym połączeniu powstanie jeden z największych podmiotów w branży chemicznej w Polsce o wartości przychodów ponad 6 mld zł przy dużej wartości dodanej spółki Z.Ch. Police. Dzięki temu nowa grupa będzie mogła skutecznie konkurować z najsilniejszymi firmami na światowych rynkach.

Podobał się artykuł? Podziel się!