„(...) łączna wartość umów zawartych przez emitenta (...) od 9.01.2012 r. r. wyniosła 134 168 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 12 kwietnia 2012 r. umowa na zakup soli potasowej na czas określony do 30.06.2012 r. Wartość umowy szacowana była na kwotę 75 539 tys. zł - podaje ISB.

Zakłady Chemiczne Police miały 49,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 67,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 726,31 mln zł wobec 614,51 mln zł rok wcześniej.

Podobał się artykuł? Podziel się!