Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu Jerzego Marciniaka oraz Jerzego Górę na członków rady nadzorczej spółki. Zmiany w składzie podyktowane są obowiązkiem statutowym wynikającym ze złożenia dymisji przez Marka Mroczkowskiego i przez Szymona Rutę dotychczasowych członków rady nadzorczej Z.Ch. „Police" S.A.

Na pierwszym posiedzeniu RN w nowym składzie wybrany zostanie przewodniczący.

Powołanie Jerzego Marciniaka na członka RN związane jest także z wejściem Zakładów Chemicznych „Police" S.A. w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. 19 sierpnia 2011 roku w wyniku nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, które odpowiadają łącznie 66 proc. kapitału zakładowego Z.Ch. „Police" S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!