- Zarząd Zakładów Azotowych Puławy informuje, że (...) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku do walnego zgromadzeniu Zakładów Azotowych "Puławy" o podziale zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 595 561 193,41 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15 390 000,00 tj. łącznie kwoty 610 951 193,41 zł - podano w komunikacie ISB.

- Na dywidendę dla akcjonariuszy zaproponowano kwotę 100 162 600,00 zł, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 5,24 zł - podano także. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 510 788 593,41 zł, zarząd proponuje wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na: kapitał zapasowy - kwotę 494 027 593,41 zł oraz nagrodę z zysku dla pracowników spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków zarządu, w kwocie 16 761 000,00 zł - podaje ISB. 

Zarząd proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na 27 grudnia 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 15 stycznia 2013 roku.

ZA Puławy miały w r. obr. 2011/2012 (tj. 1 lipca 2011 r. - 30 czerwca 2012 r.) 600,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wobec 279,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3787,21 mln zł wobec 2693,92 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!