W siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wapnowanie gleb-wyzwanie dla polskiej gospodarki". Jej celem było zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem zakwaszenia gleb w Polsce, analiza przyczyn i skutków tego zjawiska oraz przedyskutowanie możliwości poprawy sytuacji. Zakwaszenie gleb zwiększa się z roku na rok, stąd potrzeba wapnowania gleb jest jeszcze większa.

Trzeba wiedzieć, że zakwaszenie gleb nie tylko ogranicza plonowanie roślin, ale także niekorzystnie wpływa na środowisko, zwiększając emisję NOx do atmosfery oraz wymywanie azotu do wód.

Jak informuje IUNG PIB zużycie wapna nawozowego w Polsce zmniejszyło się dramatycznie po zniesieniu dotacji w roku 2004. Aktualnie stanowi niespełna 30 proc. ilości wapna stosowanego w końcu lat 90. i w ok. 15 proc. pokrywa rzeczywiste potrzeby wapnowania.

W trakcie dyskusji wskazano możliwe mechanizmy wsparcia procesu regulacji odczynu gleb. Jako przykład zaprezentowano rozwiązanie zastosowane w województwie śląskim, gdzie program regeneracyjnego wapnowania gleb jest wspierany środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Najpewniej jednie przywrócenie dotacji może podnieść wskaźnik zużycia tak potrzebnych, a niedocenionych nawozów wapniowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!