Po ubiegłych trudnych dwóch latach i potrzebie cieć wydatków mijające 12 miesięcy jest dla chemicznego potentata już znacznie lepsze. Spółka wprowadziła program naprawczy. Dokonała kilku znaczących dezinwestycji. Sprzedała m.in. Zakładom Azotowym Puławy gdańskie Fosfory. Dalej była porządkowana struktura Grupy.

Jak podkreśla prezes Kunicki stopniowo poprawiają się wskaźniki finansowe firmy. Od lipca do września bieżącego roku przychody ze sprzedaży Grupy Ciech wyniosły 1 018 mln zł, czyli o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej, co związane jest głównie ze wzrostem cen i wolumenów sprzedaży sody kalcynowanej.

Największy udział w przychodach - 42 proc. - stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) zwiększył się w trzecim kwartale o 21 proc. do 88,8 mln zł. Sam zysk operacyjny sięgnął 33 mln zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 13,3 mln zł.

- Kończący się rok był szczególnym dla Grupy Ciech, bowiem sfinalizowaliśmy wiele kluczowych projektów rozpoczętych w latach poprzednich: podpisaliśmy i wdrożyliśmy porozumienie z bankami zapewniające Grupie stabilne finansowanie na najbliższe 5 lat, przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji, dzięki której pozyskaliśmy z rynku prawie 442 mln zł, kończymy porządkowanie Grupy, zrealizowaliśmy emisję aportową, która pozwoliła przejąć resztówki akcji Zachemu, Organiki-Sarzyny i Alwerni i jednocześnie zaoszczędzić 26 mln zł zobowiązań prywatyzacyjnych - podkreśla prezes Kunicki.

- Warto podkreślić, że tak wiele ważnych dla przyszłości Grupy spraw prowadziliśmy równolegle i sfinalizowaliśmy w wyjątkowo krótkim czasie. Patrząc na sytuację panującą na rynkach kapitałowych można uznać, że zadania te zrealizowaliśmy w jak najbardziej właściwym momencie - dodaje szef potentata.

Podobał się artykuł? Podziel się!