Łatwiejszy jest wybór terminu zastosowania nawozów fosforowych i potasowych w uprawie roślin ozimych. Racjonalny termin ich wysiewu przypada na okres od zbioru rośliny przedplonowej do orki przedsiewnej. Wysiew tych nawozów także po orce, przed uprawą przedsiewną, nie jest błędem agrotechnicznym. Należy jednak pamiętać, aby dobrze je wymieszać z glebą co najmniej do głębokości 10 cm. Dotyczy to szczególnie nawozów fosforowych, które bardzo słabo przemieszczają się w profilu glebowym.

Azot pod rośliny jare wprowadzamy do gleby wiosną. Jesień to natomiast tradycyjny termin uzupełniania zasobów gleby w fosfor i na części gleb także w potas. Aby prawidłowo ustalić wielkość nawożenia tymi pierwiastkami, trzeba znać ich zawartość w glebie, jej kwasowość, a także potrzeby pokarmowe uprawianych roślin, aby uzyskać zakładaną wysokość plonu.

POTAS

Wśród niezbędnych składników mineralnych szczególną rolę odgrywa potas. Znaczenie zasobności gleby w potas jest szczególnie widoczne w warunkach stosowania mniejszych dawek azotu. Jego obfitość sprawia, że u roślin wzrasta wykorzystanie azotu z nawozów, jak również efektywność przetwarzania tego pierwiastka w plon użytkowy.