Kukurydza pobiera najwięcej składników od fazy 4 liści do końca fazy kwitnienia, dlatego dla możliwości wykorzystania potencjału plonotwórczego odmian niezbędne jest dostarczenie odpowiednich ich ilości. Na każdą 1 t ziarna i odpowiednią masę słomy kukurydza uprawiana na ziarno pobiera ok: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 3,5 kg siarki (S) tj. 9 kg SO3, 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo), 85 g cynku (Zn).

Kukurydza właściwie zaopatrzona w potas zwiększa swoją odporność na okresowe niedobory wody. Ponadto składnik ten odpowiada za efektywną gospodarkę azotu w roślinie. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas to słabsza kondycja roślin, co przyczynia się do większego porażenia przez patogeny.

Dawkę nawozu, należy dostosować do odczynu gleby, który dla kukurydzy nie może być niższy niż pH 5,5. Pod uwagę bierze się zasobności stanowiska oraz oczekiwanego plonu kukurydzy. Potas w glebie tworzy stabilne połączenia z kompleksem sorpcyjnym, co w dużej mierze ogranicza możliwość wymycia składnika w głąb profilu glebowego.

Uprawiając kukurydzę na glebach lekkich całą dawkę potasu aplikuje się wiosną, 7-14 dni przed siewem lub 25 proc. dawki stosuje jesienią. Na glebach średnich i ciężkich 75 proc. dawki całkowitej K2O podaje się jesienią przed orką zimową. Najczęściej wykorzystuje się sól potasową.

Wiosną przedsiewnie podaje się także fosfor, który jest ważny w początkowych fazach wzrostu kiedy wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Niezbędny jest też w czasie kwitnienia.

Stosując nawozy fosforowo-potasowe wybiera się te o szerokim stosunku fosforu do potasu (P:K), bowiem kukurydza pobiera ok.3-krotnie więcej potasu niż fosforu. Nawozy fosforowo-potasowe powinny być dobrze wymieszane z glebą, na głębokość 10-20 cm.

Kukurydza jest wrażliwa na niedobór fosforu i dla lepszego pobierania składnika dobrze jest sięgać po nawozy oparte o fosforan amonu. Podając potas i fosfor można jednocześnie zaaplikować magnez, np. kizeryt oraz siarkę. Magnez i siarka z kizerytu są w pełni rozpuszczalne, szybko dostępne dla roślin, a nawóz działa niezależnie od odczynu gleby.