Firma K+S Polska zorganizowała w Warszawie konferencję poświęconą roli potasu i magnezu w odżywianiu roślin. Referat na ten temat wygłosił Ershad Tavakol z Institute of Apllied Plant Nutrition w Getyndze. Oba te pierwiastki odgrywają kluczową rolę zarówno w budowaniu plonu, jak i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu środowiskowego.

Potas należy do "wielkiej trójki" makroelementów mających wpływ na rozwój i plonowanie roślin. W odróżnieniu od azotu i fosforu nie wchodzi w skład związków budujących komórki. Spełnia on jednak szereg zasadniczych funkcji w roślinie. Po pierwsze, reguluje gospodarkę wodną, tzn. turgor komórek i wiązek przewodzących, oraz steruje ruchami aparatów szparkowych i wymiany gazów. Tym samym zwiększa odporność roślin na suszę. Po drugie, jest aktywatorem ponad 50 enzymów w chloroplastach, mitochondriach i cytozolu, a po trzecie, poprzez aktywację tych enzymów bierze udział w procesie fotosyntezy i o ddychania.

POTAS W RÓŻNEJ ROLI

Z rolniczego punktu widzenia opisane powyżej funkcje potasu przekładają się na zwiększenie krzewienia roślin i pobudzania ich do wytwarzania nowych łodyg. Rośliny uprawne właściwie nawożone tym makroelementem odznaczają się zwiększoną zimotrwałością, odpornością na suszę, na choroby i wyleganie, a w chłodne i pochmurne lata nie następuje znaczący spadek ich plonu. Ziarno zaś ma większą zawartość skrobi, natomiast bulwy ziemniaka odznaczają się lepszą jakością spożywczą i wartością przechowalniczą.

Rośliny pobierają go z gleby w postaci jonu K+. W przeważającej większości występuje on w mineralnej frakcji gleby. Wyróżniamy trzy formy tego składnika pokarmowego w glebie: nieprzyswajalny (uwsteczniony - związany trwale przez minerały ilaste), trudno przyswajalny (unieruchomienie następuje np. podczas wysychania wilgotnej gleby) oraz łatwo przyswajany, występujący w glebie w bardzo małych ilościach ze względu na dużą podatność na wymywanie.

Uwstecznianie potasu przebiega tym szybciej, im:

więcej minerałów ilastych znajduje się w glebie,

większe jest wyczerpanie potasu z gleby,

niższe jest nawożenie tym pierwiastkiem,