Średnie jednostkowe pobranie składników pokarmowych przez zboża ozime (kg/t ziarna + odpowiednia masa słomy).

 

Na stanowiskach żyznych do bilansu przyjmuje się dolne wartości pobrania jednostkowego, a górne tam gdzie występuje mniejsza dostępność składników.

Wymagania pokarmowe roślin są wstępem do ustalenia planu nawożenia. Powinien on być opracowany pod realny, możliwy do osiągnięcia plon czyli w oparciu o średni plon uzyskany w ostatnich 3-5 latach. Dobrze jest skorygować nieco w górę poziom oczekiwanego plonu. Dla ustalenia potrzeb pokarmowych mnoży się zakładany plon ziarna razy pobranie jednostkowe tego składnika.

Podobał się artykuł? Podziel się!