O skuteczności nawożenia mineralnego roślin decyduje wiele czynników, spośród których znaczna część dotyczy wykorzystania urządzeń mechanizujących zabieg w gospodarstwie. Do czynników tych zalicza się dobór odpowiedniej maszyny, a także organizację i ocenę jakości jej pracy.

Cechy konstrukcyjne
W grupie maszyn do nawożenia mineralnego największy udział stanowią rozsiewacze z odśrodkowymi tarczami rozsiewającymi, które charakteryzują się zwartą i prostą budową, relatywnie niewielką masą własną w przypadku maszyn zawieszanych, dużą szerokością roboczą, a także trwałością i niezawodnością. Wśród maszyn tego typu wyróżnia się dwa podstawowe rozwiązania: jednotarczowe i dwutarczowe.

Ocena pracy tarcz rozsiewających stosowanych w maszynach do nawożenia mineralnego obejmuje kilka aspektów. Jednym z nich jest sposób napędu tarcz. Spośród stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych do najlepszych zaliczają się napędy hydrauliczne. Dzięki napędowi hydraulicznemu tarcze rozsiewające mają stałe obroty, co pozwala utrzymać stałą szerokość roboczą w czasie wykonywania zabiegu. Stąd, poruszając się agregatem zawsze w tej samej odległości między kolejnymi przejazdami roboczymi, osiąga się największą równomierność poprzeczną rozsiewu nawozów.

Oprócz rozpowszechnionych na szeroką skalę rozsiewaczy tarczowych znane są również inne konstrukcje maszyn przystosowanych do wysiewu nawozów mineralnych na polu. Zalicza się do nich siewniki nawozowe. Zasada działania siewników polega na wygarnianiu nawozu ze skrzyni za pomocą różnych przyrządów wysiewających. Uwzględniając taką zasadę działania zespołów roboczych, siewniki nawozowe obsiewają pas pola o szerokości równej jedynie szerokości maszyny, co znacznie ogranicza ich wydajność, w związku z czym stosowanie tego typu rozwiązań jest aktualnie bardzo ograniczone. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że siewniki nawozowe pozwalają na równomierne rozprowadzenie nawozów na całej szerokości roboczej, co sprzyja uzyskaniu dobrej jakości pracy przy równocześnie minimalnych błędach wysiewu.
W praktyce użytkowane są także rozsiewacze, które zamiast tarcz rozsiewających wyposażono w wahliwą dyszę do rozprowadzania nawozów po polu. Z racji zasady działania dyszy poruszającej się ruchem wahadłowym w płaszczyźnie poziomej rozwiązania te nie pozwalają w pełni na uzyskanie należytej równomierności wysiewu nawozów na całej długości zataczanego łuku. W celu ograniczenia tej niedogodności obniżającej jakość pracy umieszcza się przy wylocie dyszy poziome kabłąki lub stosuje układ dwóch dysz.