Systemy wspomagania decyzji w nawożeniu do wyliczeń wykorzystują bieżące dane meteorologiczne, informacje o stanie pola i danej uprawy. Na podstawie zgromadzonych danych system dostarcza informacji m.in. na temat stosowania nawożenia. Określa dawki NPK, do których dobiera nawóz i przedstawia także koszty nawozów.

Na rynku dostępnych jest szereg kalkulatorów, tabel ułatwiających ustalenie zalecanej dawki nawozów. Mnogość systemów i różnorodność informacji może wprawić w zakłopotanie, zatem który będzie najlepszym wsparciem w podjęciu decyzji o nawożeniu w gospodarstwie?

Różne są warunki panujące w danym regionie naszego kraju, dlatego zalecenia z dostępnych programów, tabel, kalkulatorów nawozowych każdorazowo powinny być rozpatrywane indywidualnie.

– Obecnie jest wiele systemów, z których można czerpać informacje, w tym także zagranicznych. Przy czym zagraniczne systemy, aby niosły wiarygodną dla naszych warunków informację, powinny być skalibrowane. Często jednak okazuje się to niemożliwe, bowiem np. inne są wskaźniki dla pobierania składników pokarmowych w Polsce i inne w Niemczech. Dlatego korzystanie z takich nieskalibrowanych systemów z góry obarczone jest błędem. Najlepiej jest stosować zwalidowane systemy i rozwiązania, które były testowane i są sprawdzone w polskich warunkach. Trzeba też pamiętać, że informacje wykorzystywane w systemach powinny opierać się o dane pochodzące z warunków, w których się gospodaruje – mówił prof. dr hab. Janusz Igras, dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych odpowiadając na zadane pytanie przez rolników.

Podobał się artykuł? Podziel się!