Generalnie, RSM należy przechowywać w temperaturach wyższych od temperatury krystalizacji, w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem. Nie mniej, często sie zdarza, że pewna jego ilość pozostaje niewykorzystana i trzeba ją przechować w zbiorniku do wiosny. Przy niskich temperaturach w okresie zimy,  następuje krystalizacja roztworu. Temperatura przy której zachodzi ten proces, uzależniona jest od  zawartości azotu całkowitego w roztworze i wynosi:

  • dla 32% N - 0°C,
  • dla 30% N - 9°C,
  • dla 28% N -17°C.

W procesie krystalizacji na dnie zbiornika powstaje skorupa. Nie powoduje to zwiększania objętości przechowywanego nawozu, co oznacza, że nie istnieje zagrożenie zniszczenia (rozsadzenia) zbiornika w wypadku gdy jest on pełen.

W zbiorniku, w którym znajduje się skrystalizowany RSM jest niewielka różnica w zawartości N w części skrystalizowanej w stosunku do płynnej. W części płynnej jest o tyle mniej azotu, ile wykrystalizowało.

Można to w łatwy sposób samemu sprawdzić. Należy w tym celu pobrać 1 litr nawozu i go zważyć. Korelacja jest taka, że RSM 32% waży 1,32 kg, RSM 28 waży 1,28. Jeżeli po ważeniu stwierdzimy, że są kryształy i 1 litr roztworu waży np. 1,27 oznacza to, że w roztworze jest 27% N. Pozostała część jest w krysztale. W procesie krystalizacji, RSM krystalizuje równomolowo, czyli w stosunku 1:1 (mocznik i azotan amonu). Skład chemiczny kryształu to RSM – woda, czyli mocznik i azotan amonu.

Wiosną następuje przechodzenie z formy krystalicznej w ciekłą, jednak proces ten jest powolny. Skuteczne metody rekrystalizacji wiosną to mieszanie roztworu, podgrzanie zbiornika, wpuszczenie do zbiornika przez dolny zawór sprężonego powietrza.

Zbiorniki napełnione RSM ulegają w mniejszym stopniu korozji, niż opróżnione z nawozu. RSM działa umiarkowanie korozyjnie na stal zwykłą, dlatego w okresie zimowym należy opróżnić pompy, rurociągi przesyłowe z pozostałości nawozu.Pozostawienie resztek w urządzeniach i ponowne włączenie ich do eksploatacji, może doprowadzić do ich uszkodzeń. Im mniejsze jest stężenia azotu w nawozie tym większe działanie niszczące RSM na urządzenia.

Do ochrony zbiorników można stosować preparaty antykorozyjne. Przy używaniu nowych zbiorników, instalacji i  pierwszym ich zastosowaniu często trzeba zaaplikować podwójną dawkę środka. W tym celu można wykorzystać RSM-TankGUARD-5, który wlewa się na dno zbiornika i zawsze dopiero w kolejnym kroku nawóz. Zalecana dawka preparatu wynosi 160 g/ 1000 kg nawozu (opakowanie 4 kg/ 24 tony RSM). Taki proces stosowania antykorozyjnego środka z nawozem powinno się powtarzać co 2 lata.

Podobał się artykuł? Podziel się!