Wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej „Puławy" to 3 886 mln zł przychodów ze sprzedaży i 390 mln zł zysku netto.


Największy udział w wypracowaniu tak dobrych wyników spółki miał segment agro, który odpowiada przede wszystkim za sprzedaż nawozów. Przychody ze sprzedaży tego segmentu to 63,5 proc. przychodów spółki.

W roku obrotowym 2012/2013 wyniosły one 2 340,6 mln zł i były wyższe od odnotowanych w roku ubiegłym o 2,8 proc. Na lepsze wyniki segmentu zapracował wzrost wielkości sprzedaży RSM (o 10,7 proc.) i saletry amonowej PULAN (o 3,2 proc.) oraz wzrost cen produktów nawozowych: mocznika PULREA (o 5 proc.), saletry amonowej PULAN (o 3,1 proc.) i RSM (o 2,1 proc.).

Segment chemia odpowiada za 33,2 proc. przychodów ze sprzedaży.

Produkty nawozowe „Puław" trafiały głównie na rynek krajowy (68,7 proc.). Eksport realizowany był na rynek europejski oraz do krajów Ameryki Południowej i Północnej. W przypadku produktów chemicznych to z kolei eksport odpowiadał za główne źródło przychodów (68,8 proc.), przy czym połowa eksportu realizowana była na rynek azjatycki.

Spółka w roku obrotowym 2012/2013 zwiększyła produkcję nawozów w przeliczeniu na czysty azot o 4 proc., amoniaku o 4,3 proc., melaminy o 17,8 proc., AdBlue o 8,3 proc. Mniejsza od poprzedniego roku była produkcja kaprolaktamu i nadtlenku wodoru.

- Z punktu widzenia minionego roku, na pewno ważne było kontynuowanie przez nas, odważnego programu inwestycyjnego, zapoczątkowanego w 2008 r. - podkreśla prezes zarządu, Marian Rybak. -Roczne nakłady inwestycyjne spółki zbliżyły się do poziomu 294 mln zł. W efekcie oddaliśmy do użytku kilka znaczących inwestycji istotnych z punktu widzenia oferty produktowej, innowacyjności, ochrony środowiska i operatywności logistycznej - dodał.

W „Puławach", w minionym roku obrotowym, oddano do użytku instalację do produkcji płynnych nawozów z dodatkiem siarki; instalację odsiarczania spalin, dostosowującą emisje tlenków siarki do norm unijnych, która pozwala jednocześnie zwiększyć potencjał wytwórczy siarczanu amonu; nowe centrum magazynowo-spedycyjne dla nawozów granulowanych; podniesiono efektywność produkcji amoniaku na kolejnych jednostkach, dokonano dalszego ograniczenia emisji tlenków azotu. W trakcie realizacji są następne inwestycje, z których najważniejsze to budowa instalacji do produkcji nowych nawozów granulowanych z dodatkiem siarki oraz nowy stokaż amoniaku, poprawiający zdolności operacyjne spółki.

Podobał się artykuł? Podziel się!