W II kwartale roku obrotowego 2012/2013 Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych Puławy SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 973 mln zł, zysk netto na poziomie 87,5 mln zł i zysk brutto na poziomie 104,5 mln zł.

Narastająco za pierwsze półrocze roku obrotowego Puławy osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 1 850,6 mln zł, zysk netto na poziomie 122 mln zł i zysk brutto na poziomie 145,6 mln zł. Wyniki raportowanego kwartału są lepsze od konsensusu rynkowego analityków.

W okresie kwartału trwającego od 1 października do 31 grudnia 2012 roku Segment Agro osiągnął zysk operacyjny na poziomie 118,1 mln zł (o 3,7 mln zł wyższy r/r).

Dla rynku nawozów azotowych miniony kwartał był udany. Dopiero w listopadzie zakończył się jesienny sezon nawozowy w trakcie którego widać był na rynku krajowym wzrost cen względem poprzedniego kwartału (w październiku na poziomie 3 proc.). Pod koniec roku magazyny i punkty sprzedaży rozpoczęły przygotowania do kolejnego sezonu nawozowego - ceny nawozów saletrzanych wzrosły do grudnia o 1 proc., mocznika pozostały na tym samym poziomie.

Na rynku międzynarodowym ceny saletry amonowej, saletrzaku wykazały tendencję wzrostową, natomiast mocznika i RSM spadkową. W ślad za tymi korzystnymi tendencjami sprzedaż mocznika (PULREA) wzrosła r/r o 27,7 proc., saletry amonowej (PULAN) o 10,8 proc. i RSM o 7,3 proc. Warto podkreślić, że od 1 października Zakłady Azotowe PUŁAWY SA udostępniły swoim Partnerom Handlowym elektroniczną platformę komunikacji i obsługi sprzedaży e-Commerce.

W przypadku nawozów fosforowych i wieloskładnikowych obserwowano spadek cen - za wyjątkiem rynku krajowego nawozów NPK, który wykazał 1,5 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału.

Europejski rynek AdBlue pozostawał wysoko konkurencyjny cenowo przy utrzymującym się trendzie wzrostowym w zakresie konsumpcji. Sprzedaż głównych produktów Segmentu Chemia w wzrosła. W przypadku mocznika i jego roztworów PULREA i PULNOX o 27 proc., melaminy o 17,6 proc., AdBlue o 14,6 proc. Patrząc na całe półrocze 58,5 proc. sprzedaży kierowane było na rynek krajowy, 41,5 proc. na eksport - informuje firma.

W II kwartale roku obrotowego skonsolidowane nakłady inwestycyjne wyniosły 108,9 mln zł i były wyższe o 29,3 mln zł r/r. Najważniejsze projekty inwestycyjne skupiały się na budowie nowych instalacji nawozowych (nawozy granulowane PULGRAN wraz z kompleksem logistycznym oraz nawozy płynne PULASKA wraz ze zbiornikami do produkcji i magazynowania innych nawozów płynnych) oraz stokażu amoniaku, podwyższenia mocy produkcyjnych i poprawie efektywności instalacji oraz ochronie środowiska.

Zakłady Azotowe PUŁAWY SA w ramach prowadzonej konsolidacji polskiej chemii stały się jednym z filarów Grupy Azoty. Połowę przychodów PUŁAWY osiągają z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia i Daleki Wschód).

Podobał się artykuł? Podziel się!