Jak informuje spółka, dobrze wykorzystała ona trendy rynkowe, jak i przeprowadzone wcześniej działania inwestycyjno-remontowe, które pozwoliły m.in. na zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie kluczowych produktów. Puławy zanotowały wzrost przychodów we wszystkich podstawowych grupach produktowych. Wynika to też ze wzrostu produkcji w tym kwartale: amoniaku o 13,6 proc., nawozów azotowych o 7,2 proc., kaprolaktamu o 8,5 proc., melaminy o 19 proc., nadtlenku wodoru o 6,5 proc. Jest to przede wszystkim wynik zrealizowania dużego projektu inwestycyjnego „Tlenownia-Amoniak-Mocznik".

Główną wartość przychodów wygenerowały nawozy, których udział w przychodach wyniósł 55,8 proc. To efekt poprawy koniunktury w rolnictwie i sezonowego wzrostu popytu. Segment Agro osiągnął wynik operacyjny na poziomie 194,3 mln zł (wobec 36,3 mln zł w roku ubiegłym) przy przychodach na poziomie 478,9 mln zł (wobec 347,5 mln zł w rok wcześniej). Głównym rynkiem dla Segmentu Agro był rynek krajowy - eksport stanowił niecałe 16 proc. przychodów.

- Ten kwartał pokazał znaczenie perspektywicznego postrzegania rynku. Nie przestraszyliśmy się kryzysu na światowych rynkach. Teraz czerpiemy profity z dobrych decyzji podjętych w trudnym czasie - zauważa z satysfakcją Paweł Jarczewski, prezes Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Podobał się artykuł? Podziel się!