Słoma, korzenie, łuszczyny, łęty i resztki po wielu innych uprawach, jeśli nie zostały wywiezione z pola, zostaną zaorane lub w inny sposób zmieszane z glebą. Tam, zgodnie z założeniami rolników, powinny się rozłożyć. Tymczasem tak się nie dzieje. Wielu producentów podczas prac polowych wydobywa z pod powierzchni gleby resztki buraczanych liści czy kukurydzy, mimo iż od ostatniej uprawy tego gatunku roślin minęły nie raz 4 czy nawet 5 lat.

Dzieje się tak, ponieważ agrotechnika, brak obornika, środki ochrony roślin i nawozy mineralne stosowane w ogromnych ilościach, prowadzą do tworzenia się beztlenowych procesów w glebie, ograniczają populację pozytywnych mikroorganizmów, powodują zachwiania gospodarki wodnej, występowanie podeszwy płużnej, wzmagają występowanie szkodników i rozwój  chorób grzybowych.

Pozostawione resztki, zamiast rozkładać się - gniją, powodując pasmo negatywnych skutków. Gnicie i  złogi nierozłożonych pozostałości ograniczają znacząco rozwój ryzosfery i wyhamowują pozytywne procesy zachodzące w tym kruchym środowisku,  co prowadzi do znaczącego spadku plonu i wzrostu nakładów, a w efekcie finalnym daje nam słabszy wynik ekonomiczny.

Ekonomia. Ona również ma wielkie znaczenie jeśli już o resztkach pożniwnych rozmawiamy. Im bardziej  prawidłowy rozkład tym szybciej uwalniamy do gleby pokaźne ilości składników pokarmowych. Przykładowo, resztki pożniwne po produkcji rzepaku to około 30kg – N, 13kg - P2O5, 60kg – K2O, 7kg – S, 16kg – CaO, B – 15g, Zn – 145g oraz 15g Cu. Zawartość składników szacowana dla 3t ziarna z hektara. Każdy, kto musi wiosną i jesienią kupić nawozy mineralne, doskonale wie jak duże oznacza to oszczędności w zakupie środków do produkcji rolnej.

Stosując Technologię MaxProfit do rozkładu resztek pożniwnych, wprowadzamy do gleby w formie oprysku dwa preparaty w formie jednolitej mieszanki. Pierwszy, Baktomix5 to mikroorganizmy naturalnie występujące w glebie. Drugi, Penergrtic – k to innowacyjny Pro-Biostymulator potencjału mikrobiologicznego gleby. Jego działanie wspiera zarówno mikroorganizmy podane poprzez preparaty bakteryjne, jak i te, które w glebie występują naturalnie. Synergia obu preparatów przynosi pełną paletę korzyści. Zaczynając od rozkładu resztek pożniwnych oraz pozytywnych efektów tego procesu, po dostarczenie łatwo przyswajalnych mikroelementów, poprawę struktury gleby, obniżenie kosztów nawożenia mineralnego, poprawę życia biologicznego, bioretencji, a kończąc na likwidacji podeszwy płużnej, obniżeniu kosztów paliwowych, zwiększeniu zasięgu ryzosfery.

Zdrowa gleba to zdrowy i obfity plon, co oznacza zadawalający wynik ekonomiczny gospodarstwa.

 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!